Paniniwala ng mga ang dating daan

Rated 3.80/5 based on 922 customer reviews

[1][2] T002-May palatandaan ba na ibinigay ang Dios upang makilala ang mangangaral na sinugo Niya?[panoorin] T003-Ano ang palatandaan ng tunay na sugo ng Dios sa panahong ito?[panoorin] T006-Pagkakakilanlan sa mangangaral na sa Dios.[panoorin] T007-Magkakaroon din ba ng babaeng mangangaral?

paniniwala ng mga ang dating daan-76

paniniwala ng mga ang dating daan-29

[panoorin] T009-Ano ang meron sa sugo ng Dios at nakakapagpabago sa buhay ng tao?

[panoorin] T004-Papaano makikilala ang sinugo ng Dios at ang kaniyang intensiyon?

[panoorin] T005-Papaano malalaman kung ang mangangaral ay nagsasabi ng totoo?

In their program Ang Tamang Daan (The Right Path), a failed imitation of The Old Path program, the speakers hired by Manalo are blatant liars.

After all, it is Manalo who teaches all speakers in their program what to speak.

Leave a Reply