Who is khalil kain dating

Rated 3.81/5 based on 981 customer reviews

Tezelfdertijd was het gebied in veel opzichten een smeltkroes, waar de verworvenheden van de omringende culturen op elkaar inwerkten.

Het gebied ligt op de overlappingszone van vier oude culturen: de Mesopotamische in het oosten, de Anatolische in het noorden, de Minoïsche in het westen en de Egyptische in het zuiden.

De Natufiërs waren waarschijnlijk de voorouders van de bouwers van de eerste neolithische nederzettingen in dit gebied.

Al was de bodem er niet zo vruchtbaar, het regende veel in dit gebied met maritiem klimaat tot circa 5000 v. Daarom kwam er toch landbouw op gang op de bergflanken.

Etnisch en politiek werd het gebied al gauw een onsamenhangend geheel vanwege de doortocht en intocht van meerdere volken.

Deze deelden wel voldoende elementen in hun taal en hun cultuur om allen bij elkaar als Kanaänieten te worden beschouwd, al dient gezegd dat de heterogeniteit toenam naarmate de geschiedenis in dit gebied voortgang vond, en dat er veel conflicten zijn geweest.

Nadat het klimaat vochtiger was geworden en tarwe zonder menselijke bemoeienis spontaan op de heuvels begon te groeien, veranderde hun voedingspatroon. in Jericho al een eerste sedentaire laag is vastgesteld van een nederzetting waarvan het technisch niveau vergelijkbaar is met dat van Çatal Hüyük in Anatolië.

Door de rijpe zaden te oogsten konden de Natufische gemeenschappen grotendeels in hun voedsel voorzien. Deze behoort tot de Natufische cultuur die zich uitstrekte over het Mediterrane deel van de Levant.

Deze 'uitvinding' was in veel opzichten een mijlpaal, zowel in de geschiedenis van de mens als in die van onze planeet. doorbraken de wateren van de Egeïsche Zee de Bosporus; de Zwarte Zee ontstond.

Naarmate het minder ging regenen verplaatste de landbouw zich naar de valleien.

Muren rond de vroege nederzettingen zoals Jericho waren zo een bescherming tegen overstroming en tegen vijanden.

Zo opgevat lopen Palestina's grenzen van de Libanese kustplaats Sidon oostwaarts richting Damascus, naar het zuiden tot aan de Golf van Akaba, en dan in noordwestelijke richting naar Rafah aan de Middellandse Zee.

Het gebied heeft talloze namen gehad in zijn vele millennia lange geschiedenis, waarvan Kanaän de oudst bekende is.

Leave a Reply